پرینت

راهنما

برای کار با ابزار "وب دایرکتوری" در ابتدا باید گروه های مورد نظر خود را بسازید، به عنوان مثال شما می خواهید آرشیوی از مکان های فرهنگی شهر خود ایجاد نمایید، این موضوع می تواند شامل گروه های سینماها، فرهنگسراها، سالن های تئاتر و... باشد، پس در ابتدا در بخش گروه پروفایل گروه های مربوطه را ایجاد نمایید، سپس در بخش ایجاد پروفایل می توانید پروفایل های مربوط به هریک از مکان های فرهنگی را در گروه خودش ایجاد نمایید.

آرشیو اطلاعات