پرینت
  • English (English)
  • français (French)
  • العربية (Arabic)
  • لباسشویی LG||||120||||گالری تخفیفات لوازم خانگی
  • تلوزیون سامسونگ||||121||||گالری تخفیفات لوازم خانگی
  • جاروبرقی بوش||||122||||گالری تخفیفات لوازم خانگی

اخبار علمی

فرم اعلام خرابی دستگاه

شماره کاربری:

شماره سریال محصول:

لیست گارانتی انتخابی:
آیا محصول شما در دوره گارانتی قرار دارد؟

نوع مشکل را مشخص نمایید:


ارسال تصویر خطای نرم افزاری:

توضیحات

در صورت نیاز می توانید توضیحات لازم را در این کادر وارد نمایید.

شماره تلفن همراه:

مراحل بررسی مورد درخواستی شما به شماره تلفن همراهتان ارسال خواهد شد.