• English (English)
 • français (French)
 • العربية (Arabic)


پرینت

منوی سازمان

ماژول ها

بیشتر خواهان کدامیک از مطالب زیر هستید؟

بیشتر خواهان کدامیک از مطالب زیر می باشید؟

نتیجه رای گیری
مدیریت دولتی 1 نفر
مدیریت بازرگانی 1 نفر
مذهبی 1 نفر
کامپیوتر و IT 0 نفر
پزشکی 0 نفر
تاریخی 0 نفر

استان تهران

تصویر روز

سخن روز

اگر نمي خواهي در حق تو داوري شود، درباره ديگران داوري نكن.

پیوندها

کامپیوتر

نمایش گروه:
کلیک  ضمیمه روزنامه جام جم
 • تاریخ انتشار: 1391/4/18
 • زبان مجله الکترونیکی: پارسی (Persian)
 • مدیر مسئول: بیژن مقدم

مدیریت

نمایش گروه:
مجله الکترونیکی عقربه
 • تاریخ انتشار: 1396/6/22
 • زبان مجله الکترونیکی: پارسی (Persian)
 • مدیر مسئول: فراز بهزادی
بیماری های مدیریتی
 • تاریخ انتشار: 1391/2/1
 • زبان مجله الکترونیکی: پارسی (Persian)
سی اصل کلیدی در تصمیم گیری
 • تاریخ انتشار: 1390/12/29
 • زبان مجله الکترونیکی: پارسی (Persian)
 • مدیر مسئول: سید حمید رضا عظیمی
پایگاه اطلاع رسانی صنعت
 • تاریخ انتشار: 1390/10/1
 • زبان مجله الکترونیکی: پارسی (Persian)
 • مدیر مسئول: سید حمید رضا عظیمی
پایگاه اطلاع رسانی صنعت
 • تاریخ انتشار: 1390/8/1
 • زبان مجله الکترونیکی: پارسی (Persian)
 • مدیر مسئول: سید حمید رضا عظیمی