• English (English)
  • français (French)
  • العربية (Arabic)


پرینت

منوی سازمان

ماژول ها

پیوندها

سالنامه

ج پ چ س د ی ش
۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ ۳۱
۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷
۲۰ ۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴
۲۷ ۲۶ ۲۵ ۲۴ ۲۳ ۲۲ ۲۱
۳ ۲ ۱ ۳۱ ۳۰ ۲۹ ۲۸
۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴

تصویر روز

اوقات شرعی

سوالات حقوقی

باعنايت به اينكه تا كنون دستورالعمل راجع به تمديد قرارداد همكاران پيماني به دستگاههاي اجرايي واصل نشده بنابراين ملاك عمل ماده 49 قانون خدمات كشوري ميباشد در ضمن اين مهم در برنامه نرم افزاري لحاظ شده كه عنقريب در اختيار كاربران قرار خواهد گرفت.
"ماده (2) آئين نامه اجرايي قانون گزينش كشور مصوب 25/5/77 " امر گزينش را صرفاً درباره داوطلبان ورود به خدمت مقرر نموده است لذا براي تمديد قرارداد نيازي به اخذ تائيديه گزينش نمي باشد.شايان ذكر است در صورتيكه در تاييده اوليه از سوي گزينش چنانچه مدت قيدشده باشد ميبايست بر اساس نظريه گزينش اقدام شود.
باستناد مفاد ماده 48 قانون مديريت خدمات كشوري بهره مندي از استعفاء جهت قطع خدمت فقط مختص همكاران رسمي مي باشد و هر گونه قطع خدمت همكاران پيماني با استعفاء بر خلاف قوانين و مقررات موضوعه مي باشد. لازم است چنانچه همكاران پيماني آن سازمان بواسطه استعفاء با آن سازمان قطع خدمت نموده اند نسبت به اصلاح احكام كارگزيني آنان اقدام نمايند.
حق سنوات نيروهاي مذكور بابت هر سال خدمت يك ماه مزد ثابت بر اساس مزد سال 88 قابل پرداخت مي باشد.
نحوه بكارگيري نيروهاي مذكور كمافي السابق قابل پيگيري مي باشدمگر اينكه عدم بكارگيري بنا به تشخيص وزارت باشد كه از طريق بخشنامه باطلاع خواهد رسيد .
1234

چگونه با سایت ما آشنا شدید؟

چگونه با سایت ما آشنا شده اید؟نتیجه رای گیری
از طریق جستجو در مرورگرها 2 نفر